1. شروع
تمامی حقوق عشق سفر متعلق به شرکت زورق است. استفاده‌ی بخشی از آن یا بازنشر، فقط با ذکر منبع و اجازه زورق امکان‌پذیر است.